Integritetspolicy

VÅR INTEGRITETSPOLICY
På Skandinaviska Genetec AB värnar vi om din personliga integritet och vill att du känner dig trygg i hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd där vi till exempel aldrig skulle dela, låna ut eller sälja dina personuppgifter till ett annat företag.

På Skandinaviska Genetec AB hanterar vi varje dag personuppgifter på olika sätt och för många olika ändamål. Det gör vi för att vi vill ge våra kunder en service i världsklass, ta fram och erbjuda relevanta produkter och tjänster till dem och dessutom ha möjlighet att ge personliga erbjudanden. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och behandlar dina personuppgifter. Vår integritetspolicy beskriver också dina rättigheter och hur du kan kontakta oss.


PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Skandinaviska Genetec AB, org.nr. 556142-9829, är personuppgiftsansvarig för vår behandling av personuppgifter.

Adress: Hulda Lindgrens gata 6A, 421 31 GÖTEBORG
Telefonnummer: 031-709 81 90
E-postadress: info@genetec.se


NY PERSONUPPGIFTSLAG
GDPR (General Data Protection Regulation) är en EU-förordning som reglerar hur företag och organisationer får behandla personuppgifter. Detta innebär att reglerna gäller som lag direkt och på samma sätt i alla EU:s medlemsstater från och med 25 maj, 2018. På svenska kallas GDPR för dataskyddsförordningen och ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PUL). För dig som kund innebär GDPR att rättigheterna kring personuppgifter stärks och det ställs strängare krav på oss som företag att informera om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Här kan du läsa mer om GDPR


VÅR INFORMATION OM DIG
Den information som vi har om dig har vi fått genom t ex personligt möte (fysiskt eller per telefon), om deltagit i något av våra arrangemang, kurser, besökt vår monter på mässa eller köpt produkter från vårt företag. Vi behandlar endast personuppgifter som är nödvändiga för i förväg fastställda ändamål.

När du blir kund hos oss så upprättar vi en profil som innehåller information om dig. I vårt CRM-systemet registreras namn, företag, kundnummer, avdelning, titel och tjänst, yrkeskategori, kontaktuppgifter, post- och besöksadress, aktiviteter, senaste kontakt-/aktivitetsdatum, väsentlig korrespondens, noteringar om viktiga arbetsrelaterade aspekter, arbetsrelaterade och för yrkesutövandet väsentliga intressen, applikationer (substanser som företaget och/eller avdelningen hanterar), instrument som används i företaget eller på avdelningen samt de slag av förbrukningsartiklar som används till dessa. I de fall som kunden förekommer som referens i ekonomisystemet kan det förekomma orderrader från detsamma i CRM-systemet.


HUR VI ANVÄNDER DINA UPPGIFTER
Personuppgifter behövs för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden och avtal. Vi behöver också använda dessa för att kunna föra statistik och göra undersökningar för att förbättra våra produkter och tjänster. Med jämna mellanrum genomför vi kundundersökningar. Gemensamt är att all vår personuppgiftsbehandling har s k rättslig grund enligt lag.

Den främsta anledningen till att vi sparar dina uppgifter är för att tillhandahålla en hög servicegrad. Vi arrangerar utbildningar, mässor, seminarier, etc. där vi erbjuder möjlighet att delta.

Förutom ovan nämnda vill vi dessutom kunna fullgöra våra åtaganden. Det kan handla om att leverera de varor som beställts och/eller avisera paketleverans via e-post. Om några problem uppstår när vi skall leverera varor, använder vi uppgifterna för att komma i kontakt med dig.

Om du dessutom har godkänt och tar emot vårt nyhetsbrev får du information om nyheter, våra produkter samt kan ta del av erbjudanden. Där kan du när som helst enkelt avregistrera dig.


VEM SOM BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER
Personuppgifter hanteras av behörig personal på Skandinaviska Genetec AB i den omfattning som krävs för behandlingen. Personuppgifterna blir aldrig tillgängliga för alla anställda, utan endast för ett begränsat antal behöriga personer som behöver tillgång till uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter.

Vi använder externa partners för att hjälpa oss i verksamheten (personuppgiftsbiträden). När vi anlitar dessa ser vi genom avtal alltid till att personuppgifter skyddas på lämpligt sätt och behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Lista över kategorier av personuppgiftsbiträden:
• Tjänsteleverantörer, till exempel utskriftstjänster och installationspartners
• IT-tjänsteleverantörer
• Ekonomitjänster

Dessutom kan vi överföra personuppgifter till externa parter som behandlar uppgifterna för egna ändamål (d.v.s. som inte är personuppgiftsbiträden). Sådana mottagare inkluderar till exempel:
• Skatteverket – i syfte att fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt tillämplig skattelagstiftning


DU ÄGER RÄTTEN TILL DINA UPPGIFTER
Om du önskar ta del av de uppgifter som vi har om dig så är du välkommen att skicka en förfrågan till oss på följande adress och vår strävan är att vi handlägger inom en vecka:

info@genetec.se

Om du önskar så kan vi radera dig som kund. Då kommer det inte att finnas något spår kvar i vårt kundregister. Uppgifter i ekonomisystemet måste vi dock behålla av bokföringsmässiga skäl.

Om du byter tjänst och inte längre har behov av företagets produkter, eller om vi inte varit i kontakt och om du dessutom inte finns med som mottagare av vårt nyhetsbrev kommer du automatiskt raderas från våra register. Även detta är ett krav från den nya lagen och det gör att du som kund endast ligger kvar om du är aktiv eller uttalat ett specifikt intresse.


UPPDATERING AV INTEGRITETSPOLICY
Denna integritetspolicy gäller för behandlingar av personuppgifter som utförs av Skandinaviska Genetec AB 556142-9829 och uppdateras allt eftersom rättspraxis utvecklas och Datainspektionen ger ut riktlinjer. Den senaste versionen finns alltid att läsa på vår webbplats.


KONTAKTINFORMATION
Har du frågor eller synpunkter som rör behandling av dina personuppgifter så är du välkommen att kontakta oss via e-post; genetec@genetec.se.